Tin tức

HOTLINE: 0901 655 228

Email: thuy@pyramid.net.vn

Tin tức

Sinh viên trường Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị - Bộ Xây dựng đạt thành tích xuất sắc tại Kỳ thi tay nghề thế giới

Sinh viên trường Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị - Bộ Xây dựng đạt thành tích xuất sắc tại Kỳ thi tay nghề thế giới

Sinh viên trường Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị - Bộ Xây dựng đạt thành tích xuất sắc tại Kỳ thi tay nghề thế giới

  • Chi tiết
  • TIẾP ĐÓN ĐOÀN CHUYÊN GIA, THÍ SINH TRƯỜNG CĐ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ ĐẠT THÀNH TÍCH CAO TRONG KỲ THI TAY NGHỀ THẾ GIỚI LẦN THỨ 43

    TIẾP ĐÓN ĐOÀN CHUYÊN GIA, THÍ SINH TRƯỜNG CĐ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ ĐẠT THÀNH TÍCH CAO TRONG KỲ THI TAY NGHỀ THẾ GIỚI LẦN THỨ 43

    TIẾP ĐÓN ĐOÀN CHUYÊN GIA, THÍ SINH TRƯỜNG CĐ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ ĐẠT THÀNH TÍCH CAO TRONG KỲ THI TAY NGHỀ THẾ GIỚI LẦN THỨ 43

  • Chi tiết