Hiển thị tất cả 5 kết quả

VAN CƠ TIÊU CHUẨN BS / EN : ĐỒNG - GANG - THÉP - INOX -

Brass – PN 16 – Screwed Bonnet – Non Rising Stem – ISO 228

VAN CƠ TIÊU CHUẨN BS / EN : ĐỒNG - GANG - THÉP - INOX -

Bronze – PN 20 – Screwed Bonnet – Non Rising Stem – WRAS

VAN CƠ TIÊU CHUẨN BS / EN : ĐỒNG - GANG - THÉP - INOX -

Ductile Iron – PN 16 – Non Rising Stem – EN 1092-2

VAN CƠ TIÊU CHUẨN BS / EN : ĐỒNG - GANG - THÉP - INOX -

Ductile Iron – PN 16 – Rising Stem – EN 1092-2

VAN CƠ TIÊU CHUẨN BS / EN : ĐỒNG - GANG - THÉP - INOX -

VAN CƠ TIÊU CHUẨN BS / EN