KÝ TÚC XÁ TẬP TRUNG TP ĐÀ LẠT

Thiết bị cung cấp : Toàn bộ hệ thống van và thiết bị cho hệ thống cấp thoát nước và phòng cháy chữa cháy.